logo

Odborná skupina
Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcíHOME Vedení OS Akce Odborné zaměření Členstvo Odborná sdělení


Odborné zaměření

Kompozit (složený materiál) je materiálový systém sestávající ze dvou nebo více chemicky odlišných složek, které mají určité, je oddělující rozhraní a vytváří heterogenní materiál s přídavnými nebo lepšími vlastnostmi, než mají jednotlivé složky samy, nebo smíšené dohromady. Vlastnosti kompozitu jsou závislé na vlastnostech jednotlivých složek, na jejich zastoupení v systému, na jejich geometrickému uspořádání a na povaze vazeb mezi nimi.

Složené soustavy se pro účely zaměření OS (a webových stránek) dají charakterizovat jako konstrukce tvořené spojováním konstrukčních prvků z tradičních materiálů (ocel, beton, dřevo, slitiny) a kompozitů. Zahrnují konstrukční systémy, ve kterých je tradiční materiál prostě nahrazen kompozitem až po konstrukce usilující o optimální využití předností jednotlivých materiálů složené soustavy.