logo

Odborná skupina
Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcíHOME Vedení OS Akce Odborné zaměření Členstvo Odborná sdělení


AKCE

Přednášky: Foto dokumentace:
Hodnocení vlivu dlouhodobého stárnutí na vlastnosti kompozitních materiálů a konstrukcí Foto 1
Vliv vlhkosti na vlastnosti polymerních kompozitů a matric Foto 2
Účinky chemického prostředí a klimatického působení na vlastnosti kompozitu
Změny pevnosti a tuhosti polymerního kompozitu v závislosti na teplotě, vlhlosti a prostředí
Zkoušky a simulace vysokorychlostních nárazů na kompozitní materiály a konstrukce