logo

Odborná skupina
Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcíHOME Vedení OS Akce Odborné zaměření Členstvo Odborná sdělení


AKCE

Přednášky: Foto dokumentace:
Modifikace matric za účelem zlepšení jejich mechanických vlastností Foto 1
Měření deformae termoplastového kompozitu pomocí integrovaného optického vlákna S FBG snímačem Foto 2
Plazmochemické antiaglomerační úpravy nanomateriálů používaných jako plniva do polymerních matric
Interakce termoplastu a epoxidu a potenciální aplikace jejich spojování v kompozitních konstrukcích
Adheze jako klíčový jev při aplikaci kompozitů