logo

Odborná skupina
Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcíHOME Vedení OS Akce Odborné zaměření Členstvo Odborná sdělení


AKCE

Přednášky:
Optické metody a jejich využití v kompozitech s polymerní matricí
Mechanismy porušování polymerního kompozitu s kontinuálními vlákny
Měření specifické absorbované energie kompozitních materiálů
Optické metody a jejich aplikace v kompozitech s polymerní matricí
Konstrukcí z SHM kompozitů s využitím akustické emise (AE) a nelineární ultrazvukové spektroskopie (NEWS)
Interlaminární lomová houževnatost kompozitů