logo

Odborná skupina
Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcíHOME Vedení OS Akce Odborné zaměření Členstvo Odborná sdělení


AKCE

Přednášky:
Matrice
Typy polymerních matric pro vláknové kompozity
Kompozitní materiály v medicíně
Optické a termomechanické metody vyšetřování vlastností materiálů
Aplikace nano- a mikroindentace v mechanice kompozitních
materiálů
Kumulace poškození termoplastického laminátu C/PPS při cyklickém zatěžování a jeho posuzování
Kompozitní materiály v medicíně