logo

Odborná skupina
Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcíHOME Vedení OS Akce Odborné zaměření Členstvo Odborná sdělení


AKCE

Přednášky:
Pyrolyzované matrice vláknových kompozitů a jejich mechanické vlastnosti
Elektrostatické zvlákňování: Výroba polymerních nanovláken a jejich využití v kompozitních materiálech
Polymerní Betony
Vývoj v oblasti kompozitu s částicovým plnivem
Experimentální studium degradace mechanických vlastností cyklicky zatěžovaných C/PPS kompozitů