logo

Odborná skupina
Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí/p>


HOME Vedení OS Akce Odborné zaměření Členstvo Odborná sdělení


AKCE

Přednášky:
Základní otázky lepení
Lepení­ polymerních materiálů
Lepené spoje - analytické a experimentální metody
Aplikace lepených spojů v letecké a kosmické technice
Typy spojů kompozitních materiálů v konstrukcích