logo

Odborná skupina
Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcíHOME Vedení OS Akce Odborné zaměření Členstvo Odborná sdělení


AKCE

Přednášky:
Termomechanické vlastnosti kompozitu (Minster ÚTAM)
Kompozity s termoplastovou matricí (Křena LLV)
PAM-FORM a další SW pro řešení úloh s kompozty (Mecas ESI – Plzeň)
Simulace infuzního procesu pomocí MKP (Martaus, VZLU)
Experimentální zjišťování charakteristik kompozitových materiálů a dílů (Růžek, VZLU)
Simulace technologického procesu výroby kompozitového dílu (Křena LLV)
Fotodokumentace