logo

Odborná skupina
Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcíHOME Vedení OS Akce Odborné zaměření Členstvo Odborná sdělení


Aplikace vláknových polymerních kompozitů ve stavebnictví
Technologie výroby leteckých dílů z kompozitů na bázi uhlíkové vlákno a termoplastická matrice
Porušování laminátových nádob s termoplastickým linerem
Specifikace aplikace sklolaminátových potrubí
Oborová literatura v češtině
Oborová literatura v češtině 2
Přehled dosavadních zkušeností z použití vlákny vyztužených plastů (FRP) na mostních konstrukcích
Informace o konferenci ICCE-17