logo

Odborná skupina
Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcíHOME Vedení OS Akce Odborné zaměření Členstvo Odborná sdělení


Odborná skupina (OS) je součástí České společnosti pro mechaniku a řídí se jejími stanovami. Je zaměřena na složené materiály (kompozity) a hybridní konstrukce, které v posledních letech nalézají uplatnění ve stále větším množství aplikací. K podpoře rozvoje a šíření kompozitních materiálů a hybridních soustav byly vytvořeny tyto stránky. Mají přispět ke zlepšení a zrychlení komunikace mezi odborníky i laiky zajímajícími se o tuto oblast mechaniky. Hlavní úkoly OS, jakož i způsoby a prostředky jak je naplnit, jsou definovány články 4 a 5 Stanov České společnosti pro mechaniku.Poslání webovských stránek OS (*) pokud souhlasí se zveřejněním
TOPlist