logo

Odborná skupina
Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcíHOME Vedení OS Akce Odborné zaměření Členstvo Odborná sdělení


AKCE

Proběhlé: Plánované:
Seminář:
Použití moderních SW k výpočtu kompozitů (2009)
Metody hodnocení únosnosti kompozitních konstrukcí (2010)
Kompozity - široký pojem (2011)
Mechanické charakteristiky z hlediska návrhu kompozitních konstrukcí (2012)
Relace mezi strukturou a vlastnostmi kompozitu (2013)
Únava kompozitních materiálů a konstrukcí (2014)
Porušování kompozitních materiálů a konstrukcí (2015)
Modifikace matrice a rozhraní kompozitních materiálů a jejich hodnocení (2016)
Vliv prostředí na vlastnosti kompozitních materiálů a konstrukcí (2017)
Chování kompozitů při rázovém zatížení (2018)
Spojování kompozitů (2019)
Kompozity v sendvičových konstrukcích (2021)
Kompozity v biomechanice (2022)